Funderingar över EÖ10 och tonarter

Polska nr 10 i Einar Övergaards folkmusiksamling, EÖ10 kallad här, är en fin och ”mollig” låt. (På grund av bristande kompetens inom musikteori vågar jag oftast inte säga att låtar går i dur eller moll :), så jag använder mig av de egenkonstruerade adjektiven durig och mollig istället..)

Så här har Einar Övergaard tecknat upp låten 1901:

Ur Einar Övergaards folkmusiksamling, med tillstånd från Svenskt Visarkiv

Jag har även skrivit in den på datorn för att kunna ägna mig åt lite databehandling 🙂

Att låten som låter så mollig, har ett korsförtecken men ändå inte verkar vara i mollparallelltonarten tyckte jag var konstigt. Efter ett tag fattade jag att den står noterad i e-moll i första reprisen och a-moll i andra så alltså går den i moll. Men det var ändå dags att fundera lite på detta, så jag lär mig något.

Programmet BarFly kan analysera en låt utifrån de ingående tonerna, så jag gjorde ett försök. Resultatet av analysen av EÖ10 blev så här:

Key/mode determined from tune (lower score = higher confidence):
A Dorian (17.437)+
A Minor (19.619)
A Mixolydian (20.230)

A Dorian Chromatic ( +5# +7#)
| . | | . | . | | | | | |

Pitches used : ^G A B c d e f ^f g a
Note usage % Histogram
A **************************
A#
B **********
C **********
C#
D *****
D#
E ****************
F *
F# ****************
G ************
G# ****

Pitch Histogram
G# ********
A **********************
A#
B **********************
c **************************
c#
d **************
d#
e ****************************
f ****
f# ************************************
g ******************************
g#
a ************

Interval Histogram
-7 *
-6
-5
-4
-3 **************************
-2 **********************************
-1 **********************************
0 ******************
1 **********************************
2 ************************
3 ************************
4 ****
5 **

Jag kan inte säga att jag begriper hela analysen, men av de översta raderna att döma så verkar låten gå i A dorian, minor eller mixolydian, dvs dorisk, moll eller mixolydisk där de två ovanliga orden är medeltida kyrkotonarter/-skalor.

en webbsida om detsamma står det att för A dorian så”either think down a whole step to G and it is a G scale starting on A — OR — think A major scale with a lowered 3rd & 7th (C, G – leaves only F#).”, där det första passar in så jag drar slutsatsen att detta är en låt i skalan A dorisk.

Den har alltså tonerna A, B, C, D, E, F#, G, A och skrivs i våran moderna notskrift som tonarten e-moll med samma toner även fast grundtonen är ändrad. Yey!

2 svar på ”Funderingar över EÖ10 och tonarter

 1. Här behöver man inte blanda in modusar som mixolydisk och dorisk tror jag. Jag tror att låten går i e-moll och a-moll. I första delen är det ett kors, och den börjar och slutar på E, i andra delen inga kors och slutar och börjar på A. Och låter moll.

  Först e-moll. Sedan a-moll. Ett tonartsbyte helt enkelt.

  Redan detta att den byter tonart mitt i är nog något som BarFly inte begriper sig på. BarFly har kanske försökt analysera fram en tonart för hela låten? Programmet är nog ovant vid svensk folkmusik och tonartsbyten.

  Om jag gissar: A dorisk är väl en G-durskala/E-mollskala som börjar med tonen A? Då tror jag det är BarFly som försöker jämka ihop det faktum att det både är en skala över A och tonerna i E-moll som hörs.

  G och giss då: Jag tänkte först på moll-dur-växling: att det är omväxlande ett E-dur och ett E-mollackord. Men när jag ser på noterna ser jag inte att det skulle vara omväxlande G och G# i samma repris: utan i Am-reprisen är det väl enbart G#? Vilket inte är så konstigt, det är ju sista tonen i Am-skalan, och typiskt svensk folkmusik att gå just till en halvton under grundtonen. Medan tonen G bara finns i Em-delen (om jag inte missat något), och G är ju den lilla tersen i Em-skalan.

  Så G hör ihop med E-molldelen och G# med A-molldelen. Tror jag.

  • Tack för klarhet!

   Anledningen till att jag började blanda ihop allt och fick in det doriska på ett sätt som jag såg som logiskt, var att jag hade missat att skriva in tonartsbytet när jag skrev in låten i datorn. Så jag trodde det var samma förtecken hela vägen och då stämde det ju inte med sluttonen A. Därav analysen och allt.

   Men nu idag när jag såg att jag skrev fel och sedan läste dina smarta kommentarer på fejan inser jag lite bättre hur det hänger ihop!

   Jag försökte redigera inlägget lite ovan så att det skulle passa bättre ihop med den korrigerade notskriften, så det står inte riktigt samma som när du läste. Om någon i efterhand läser detta och inte fattar så beror det kanske på att jag har modifierat inlägget i efterhand…

Kommentarer är stängda.