Frans Buscks visor

Jag stötte på en liten skrift av Frans Busck utgiven 1894: Bohuslänska folkmålsdikter Från slutet av 1700-talet ock början av 1800-talen. Jag sökte den på biblioteket men fick då den goda nyheten att den går att ladda ner som pdf från Institutet för språk och folkminnen.

Inledningsvis beskrivs Frans Buscks liv och gärning och läsaren får veta att han avlidit året innan publicering, endast 24 år gammal, av blodbrist. Han hade studerat bland annat historia och nordiska språk i Uppsala och var mycket intresserad av att samla in och dokumentera dialekter. Han var född i Kville socken 1868 och intresserade sig speciellt för de bohuslänska dialekterna. Skriften jag har läst innehåller ett litet antal visor men med omfattande kommentarer och översättningar av dialektala ord. Dialekterna skiljer sig åt även mellan olika härader och det verkar som att Frans anser sig kunna placera en visa i en viss härad utifrån de dialektala kännetecknen. Han har även identifierat olika uttal av ord inom olika delar av t ex Kville socken.

I flera visor omnämns fiolen, t ex i visan På Dora Ströms ock Karolina Svenbergs födelsedag den 7 oktober 1826, rad 129-136:

Skärmavbild 2014-09-23 kl. 21.12.35

Skärmavbild 2014-09-23 kl. 21.12.58

Jag hittade ingen visa specifikt från Svarteborg, men den första visan är enligt Busck från antingen Bullaren, Tunge, Stångenäs eller Sotenäs. Flera visor är från Kville eller Foss. Visorna verkar i flera fall vara skapade just för ett tillfälle och nedtecknade då eller strax därefter, så de kanske inte har sjungits allmänt bland allmogen i trakten såsom folkvisor.

Jag rekommenderar en kik i Frans Buscks fina och intressanta häfte!