Filmen med August och Helge

2011 började jag fråga Svenskt visarkiv efter filmen med August i Tôrve och hans son Helge. Pappa började fråga för sisådär tjugo år sedan, när Helge fortfarande levde, eftersom han gärna ville se den. Nu har filmerna äntligen passerat kön för digitalisering, så vi har köpt en kopia för 66 kr inkl porto. Kul!

Den får inte publiceras på internet eller kopieras över huvud taget, men jag får ju i alla fall berätta vad som finns med för dem som söker.

  • August spelar Tildas vals (trippvals). SVA BA 1925 nr 1
  • August spelar en polkett som jag inte känner igen. SVA BA 1925 nr 2
  • August och Helge spelar valsen Helan och halvan (Ådrans namn) på fiol respektive dragspel (en ”vanlig” vals med tung etta). SVA BA 1926 nr 1.
  • August och Helge spelar en vals, båda på fiol. Troligen är detta Prins Edvards vals efter Edvard i Bottnekasi. Det är en variant på Dynemjölnars vals från Hogdal. SVA BA 1926 nr 2.
  • August och Helge spelar en vals som jag inte känner igen, båda på fiol (”vanlig” vals). SVA BA 1926 nr 3.

Förstås är det fenomenala Märta Ramsten som ligger bakom filmandet. Totalt är det ca 11 minuters film med ljud, inspelat 25 april 1973 i Grinås.

Alla valserna har de efter Niklas Larsson, men polketten vet jag inte var de har ifrån.