Inspelningar med Niklas Larsson

Fem inspelningar med Niklas Larsson finns utgivna på CD:n Äldre svenska spelmän . Den finns att köpa från Svenskt visarkiv.

Fyra av dessa inspelningar har givits ut tidigare på en LP med namnet ”Äldre svenska spelmän Vol. 1-3”. Denna CD är den enda jag känner till med alla fem inspelningarna. I Övergaardsboken står det att det finns fyra inspelningar, men nu känner vi till fem stycken.

Låtarna som Niklas spelar på fonografinspelningen är följande:

  • Stärkestadspolskan (EÖ14 mfl)
  • En variant på Kåde Kari (EÖ21)
  • En vals (jag kallar den för fonografvalsen)
  • Kalle Nybas vals
  • En gånglåt