Traditionsinspelningar

Traditionsinspelningar med låtar efter Niklas

Inspelningar där spelmännen har låtarna i ljudande tradition efter Niklas Larsson.

  • På skivan Möten Med Mikrofon har Märta Ramsten spelat in Augusti i Tôrve där han spelar två låtar efter Niklas Larsson
  • August i Wrem spelar ett par låtar efter Niklas Larsson på en inspelning som Bohusläns spelmansförbund har.
  • Johan Lund spelar också några låtar efter Niklas Larsson i ett radioprogram

Det finns även en del privata inspelningar. På Bohusläns spelmansförbunds hemsida finns listor med inspelningar i Bohuslän där man säkert kan hitta fler med relation till Niklas Larsson, t ex denna listan med outgivna inspelningar.