Om Niklas

Beskuret foto från Svenskt Visarkiv

Beskuret foto från Svenskt Visarkiv

Nikolaus Larsson (29 dec 1857 – 16 jun 1949) bodde sedan unga år på Östermyren under torpet Liane i Svarteborg, Bohuslän. Han föddes i Wälskogen, Påstigen i Svarteborg.

Han var skomakare till yrket och samtidigt en av de främsta spelmännen i svarteborgstrakten som ofta spelade till dans och var med i många spelmanstävlingar.

Niklas var en av de tre spelmän från Bohuslän som deltog i Anders Zorns spelmansstämma på Skansen 1910 och därmed blev riksspelman utan uppspelning för en jury, även om det inte kallades riksspelman då. Han fick Zorns silvermärke som han har på detta foto.